Δεύτερη ευκαιρία για υποψηφίους Β2, C1 και C2

Οι υποψήφιοι που μετά την συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν , επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, τώρα έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ στην τιμή των 80 €.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση  του δικαιώματος της δεύτερης ευκαιρίας  μόνον  εφόσον δηλώσουν συμμετοχή σε εξεταστική που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης στην οποία συμμετείχαν.  
Οι υποψήφιοι που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος της δεύτερης ευκαιρίας,  στην περίπτωση που μετά την επανεξέταση τους  δεν καταφέρουν να πετύχουν  το δηλωθέν επίπεδο  σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης  ΔΕΝ δικαιούνται Δωρεάν επανεξέταση.  
Ισχύει για υποψηφίους που θα πάρουν μέρος σε εξεταστικές του  ΤΙΕ μετά από την 1 Δεκεμβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Gnosis Assessment  ή με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο του ΤΙΕ της περιοχής σας.

Νέος τρόπος δήλωσης υποψηφίων για Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Καθηγητές

Στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού της Gnosis Assessment και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η δήλωση υποψηφίων από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους Καθηγητές σε γενικές και σε on demand εξεταστικές που θα πραγματοποιηθούν από  τις 1 Ιουνίου 2014 και μετά, θα γίνεται μέσω του νέου διαχειριστικού μας συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.tieexams.gr.  Για να δηλώσετε υποψηφίους ή εξεταστική, παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία μας για να πάρετε κωδικούς πρόσβασης και τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης του διαχειριστικού συστήματος.

TIE on the UCAS list

The Test of Interactive English can be found on the UCAS website for university applicants in the UK.


 
 Μείωση τιμής για υποψηφίους ΤΙΕ επιπέδου Β1
Από 1ης Μαΐου 2012 τα εξέταστρα για τους υποψηφίους Β1 μειώνονται από 160 € σε 100 €.

Όπως όμως γνωρίζετε, το ΤΙΕ είναι placement test με ενιαία τιμή εξέτασης για όλα τα επίπεδα που είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο, Β1 έως και C2. Αν συμβεί, κάποιος υποψήφιος Β1 να έχει κατά  την εξεταστική διαδικασία απόδοση Β2, για να εκδοθεί πιστοποιητικό Β2, θα πρέπει να καταβάλει 60 € επιπλέον.

Κόστος γραφέα για δυσλεκτικούς υποψηφίους 40€ (σύνολο εξέταστρων δυσλεκτικού υποψηφίου 140 €)
 
Test of Interactive English (TIE)

Το Test of Interactive English (TIE) διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά Test of Interactive English περιλαμβάνονται στα υποδείγματα φορέων του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Γ) και γίνοται δεκτά για τα επίπεδα Άριστης (Γ2/C2), Πολύ καλής (Γ1/C1), Καλής (Β2) και Μέτριας (Β1) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. (Δείτε το σχετικό υπόδειγμα)
 


Πιέστε ΕΔΩ και κατεβάστε τρία units μαζί με τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου του καθηγητή .

TIE for Juniors

Who's Online

Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους
Copyright (c) 2012, Gnosis Assessment. All rights reserved.