Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθηκαν από το Gatehouse Awards.


 

Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθκαν από το ACELS με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως και 31/01/2017.


 

Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.