Υποψήφιοι με ειδικές ικανότητες

Για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες, το ΤΙΕ προσφέρει μία εξειδικευμένη και ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε γραπτό κείμενο, όπως άτομα με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα κ.α.

Ο συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου.

Για δήλωση δυσλεκτικού υποψηφίου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Gnosis Assessment. Δείτε τα εξέταστρα.