ΤΙΕ – Το πιο φιλικό πιστοποιητικό για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες

Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας TIE προσφέρει για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες, μία εξειδικευμένη και ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε γραπτό κείμενο, όπως άτομα με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα κ.α.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Gnosis Assessment.

Για δήλωση δυσλεκτικού υποψηφίου, πατήστε εδώ ή καλέστε στο 2118001881. Δείτε τα εξέταστρα.