Η Gnosis Assessment, σε συνεργασία με το Gatehouse Awards, διοργανώνει πανελλαδικό διαγωνισμό βράβευσης των εκπαιδευτηρίων-συνεργατών που έκαναν αποτελεσματική προετοιμασία  των εκπαιδευόμενών τους για τις εξετάσεις ΤΙΕ, μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων για ενήλικες το έτος 2017.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτήρια που:

A) Υλοποιούν τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών της Gnosis Assessment για ενήλικες FlexCert και παράλληλα:

 • Θα ξεκινήσουν προγράμματα σπουδών εντός του 2017, που θα καταλήξουν σε εξετάσεις εντός του έτους.
 • Θα ακολουθήσουν με συνέπεια τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών από την Gnosis Assessment, επειδή  βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η αξιολόγησή τους από την Gnosis Assessment και από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα εκπαιδευτήρια όχι μόνο θα ακολουθήσουν την συγκεκριμένη πρόταση στην τάξη, αλλά και θα προσπαθήσουν στο μέτρο του δυνατού το σύνολο των μαθητών τους να κάνει τις προτεινόμενες ώρες από την πλατφόρμα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί το πρόγραμμα σπουδών να αξιολογηθεί επιστημονικά, καθώς θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένα.
 • Θα δηλώσουν με την παραγγελία του εκπαιδευτικού υλικού με e-mail στο avramidis_n@tieexams.gr ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για να μπορούν να ελέγχονται οι ώρες μελέτης κάθε υποψηφίου από την πλατφόρμα.
 • Θα οδηγούν το τμήμα μάθησης που συμμετέχει στο διαγωνισμό σε εξετάσεις για την απόκτηση του Β2 ή των C1-C2 (όχι μικτό τμήμα). Οι λόγοι που ζητούνται τα τμήματα να στοχεύουν σε συγκεκριμένο επίπεδο είναι: α) είναι διαφορετικά δομημένα τα δύο προτεινόμενα προγράμματα σπουδών και συνοδεύεται από διαφορετικό υποστηρικτικό υλικό το καθένα και β) είναι σκόπιμο να δουν τα εκπαιδευτήρια που θα αποδεχθούν την πρότασή της Gnosis Assessment στην πράξη ότι ακολουθώντας τις οδηγίες μπορούν να πετύχουν με ορθόδοξο τρόπο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις TIE.
 • Θα κάνουν δική τους εξεταστική (με 12+ άτομα εκ των οποίων τα 8 τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου) ή θα δηλώσουν σε γενική εξεταστική TIE  8+ άτομα του ιδίου επιπέδου και θα έχουν  ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μεγαλύτερα του 90% στο επίπεδο Β2, 85% στο επίπεδο C1 και 80% στο επίπεδο C2. Ο λόγος που αποφασίστηκε τα εκπαιδευτήρια να έχουν 8+ υποψηφίους στο επίπεδο για το οποίο θα βραβευτούν είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του διαγωνισμού και του φορέα, μέσω της ύπαρξης αξιόπιστου στατιστικού δείγματος.

Για  τα εκπαιδευτήρια αυτής της ομάδας που θα βραβευτούν:

 • Θα γίνει ειδική εκδήλωση βράβευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τους απονεμηθεί έπαινος και τιμητική πλακέτα με την υπογραφή της Gnosis Assessment και του Gatehouse. Η βράβευσή τους θα δημοσιοποιηθεί με κόστος της Gnosis Assessment, με καταχώρηση σε δύο πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης του χώρου και
 • Θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής (αν δηλώσουν πάνω από 30 ενήλικες υποψηφίους B2-C2 στη διάρκεια του έτους), με κόστος 150€* (αν δηλώσουν πάνω από 20 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017) και με κόστος 250€ (αν δηλώσουν πάνω από 10 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους) σε διήμερο επαγγελματικό εργαστήρι για δύο άτομα (αφίξεις Παρασκευή βράδυ, αναχωρήσεις Κυριακή μεσημέρι) που θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου 2018 σε δημοφιλή χειμερινό προορισμό της Ελλάδας. Στη διάρκεια του επαγγελματικού εργαστηρίου θα εξεταστούν σε διαδικασία στρογγυλής τραπέζης τρία θέματα (ένα που θα αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ένα που θα αφορά τη διδακτική και ένα που θα αφορά την αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ). Ένα θέμα θα συζητηθεί το Σάββατο το πρωί, ένα θέμα το Σάββατο το απόγευμα και ένα την Κυριακή το πρωί.
 • Θα δοθούν δωρεάν εκπαιδευτικά πακέτα (εξετάσεις, FlexCert και βιβλία) ίσα με το 25% των ατόμων που συμμετείχαν στην εξεταστική για την οποία βραβεύτηκαν και για το επίπεδο για το οποίο βραβεύτηκαν (το κάθε βραβευμένο εκπαιδευτήριο θα βραβευτεί για μία εξεταστική, γι’ αυτήν που τα πήγε καλύτερα), με όριο τα 8 δωρεάν εκπαιδευτικά πακέτα.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόστος μπορεί να εξαργυρωθεί για τα μέλη του Club Συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων ως εξής:

 1. με 225 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 20 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017 και
 2. με 375 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 10 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους.

Σημείωση: Μέλη του Club μπορούν να γίνουν εντελώς δωρεάν όλοι οι συνεργάτες μας.

 

και εκπαιδευτήρια που

B) Υλοποιούν δικά τους προγράμματα σπουδών και παράλληλα:

 • Θα ξεκινήσουν προγράμματα εντός του 2017, που θα καταλήξουν σε εξετάσεις εντός του έτους
 • Θα δηλώσουν με e-mail στο avramidis_n@tieexams.gr ταυτόχρονα με τη δήλωση της εξεταστικής ή των υποψηφίων  ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για να οργανωθεί ειδική αξιολόγηση των εκθέσεων  των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σ’ αυτό (δείτε παρακάτω),
 • Θα κάνουν δική τους εξεταστική (με 12+ άτομα εκ των οποίων τα 8 τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου) ή θα δηλώσουν σε γενική μας εξεταστική 8+ άτομα του ιδίου επιπέδου και θα έχουν  ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις ΤΙΕ μεγαλύτερα του 90% στο επίπεδο Β2, 85% στο επίπεδο C1 και 80% στο επίπεδο C2. Ο λόγος που αποφασίστηκε τα εκπαιδευτήρια να έχουν 8+ υποψηφίους στο επίπεδο για το οποίο θα βραβευτούν είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του διαγωνισμού και του φορέα, μέσω της ύπαρξης αξιόπιστου στατιστικού δείγματος.

Οι λόγοι που δεν απαιτείται από τα εκπαιδευτήρια αυτά να έχουν τμήματα ενός μόνου επιπέδου είναι: α) δεν μπορούν να ελεγχθούν επιστημονικά  β) είναι δική τους ευθύνη ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών που ακολουθούν.

Για  τα εκπαιδευτήρια αυτής της ομάδας που θα βραβευτούν:

 • Θα γίνει ειδική εκδήλωση βράβευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τους απονεμηθεί έπαινος και τιμητική πλακέτα με την υπογραφή της Gnosis Assessment και του Gatehouse. Η βράβευσή τους θα δημοσιοποιηθεί με κόστος της Gnosis Assessment, με καταχώρηση σε δύο πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης του χώρου και
 • Θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής (αν δηλώσουν πάνω από 35 ενήλικες υποψηφίους B2-C2 στη διάρκεια του έτους), με κόστος 150€* (αν δηλώσουν πάνω από 25 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017) και με κόστος 250€ (αν δηλώσουν πάνω από 15 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους) σε διήμερο επαγγελματικό εργαστήρι για δύο άτομα (αφίξεις Παρασκευή βράδυ, αναχωρήσεις Κυριακή μεσημέρι) που θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου 2018 σε δημοφιλή χειμερινό προορισμό της Ελλάδας. Στη διάρκεια του επαγγελματικού εργαστηρίου θα εξεταστούν σε διαδικασία στρογγυλής τραπέζης τρία θέματα (ένα που θα αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ένα που θα αφορά τη διδακτική και ένα που θα αφορά την αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις μας). Ένα θέμα θα συζητηθεί το Σάββατο το πρωί, ένα θέμα το Σάββατο το απόγευμα και ένα την Κυριακή το πρωί.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόστος μπορεί να εξαργυρωθεί για τα μέλη του Club Συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων ως εξής:

 • με 225 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 25 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017 και
 • με 375 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 15 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους.

Σημείωση: Μέλη του Club μπορούν να γίνουν εντελώς δωρεάν όλοι οι συνεργάτες μας.

 

Οι λόγοι της διαφοροποίησης των βραβείων μεταξύ των εκπαιδευτηρίων των δύο ομάδων είναι:

 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας βοηθούν στην αξιολόγηση των προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών από την Gnosis Assessment και την αγορά, ενώ τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας εκπαιδευτηρίων όχι
 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες δεσμεύσεις και περισσότερη δουλειά (ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών  των μαθητών τους μέσω της πλατφόρμας από τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας)
 • Τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας μπορούν να κάνουν μικτά τμήματα, ενώ τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας όχι
 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας αγοράζουν «πακέτο» προϊόντων, πληρώνοντας ακριβότερα ανά υποψήφιο από αυτά που πληρώνουν τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας.
Επίσης θα επιβραβευτούν πέντε υποψήφιοι που συμμετείχαν στα προτεινόμενα ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών (FLEXCERT) από την Gnosis Assessment και πέντε υποψήφιοι που συμμετείχαν σε ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών που σχεδιάστηκαν από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια ως εξής:
 • Δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο prepared  θέμα(κατηγορία Α) και δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο prepared  θέμα(κατηγορία Β)
 • Δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο unprepared θέμα(κατηγορία Α) και δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο unprepared θέμα(κατηγορία Β)
 • Ένας υποψήφιος που έγραψε την πιο πρωτότυπη έκθεση(κατηγορία Α) και ένας υποψήφιος που έγραψε την πιο πρωτότυπη έκθεση(κατηγορία Β).

To βραβείο θα είναι ένα tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6′ WiFi – ή ένα drone eStar Marcopolo 52 (με δική τους επιλογή).

Δείτε εδώ αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.