Η Gnosis Assessment σε συνεργασία με το Gatehouse διοργανώνουν πανελλαδικό διαγωνισμό βράβευσης των εκπαιδευτηρίων που έκαναν αποτελεσματική προετοιμασία  των εκπαιδευόμενών τους για τις εξετάσεις μας, μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων για ενήλικες το έτος 2017.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτήρια που:

Α. Υλοποιούν τα προτεινόμενα από εμάς προγράμματα σπουδών για ενήλικες FlexCert και παράλληλα:

 • Θα ξεκινήσουν προγράμματα σπουδών εντός του 2017, που θα καταλήξουν σε εξετάσεις εντός του έτους,
 • Θα ακολουθήσουν με συνέπεια τα προτεινόμενα από την Gnosis Assessment προγράμματα σπουδών, επειδή  βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η αξιολόγησή τους από εμάς και από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα ακολουθήσουν την πρότασή μας στην τάξη, αλλά και θα προσπαθήσουν στο μέτρο του δυνατού το σύνολο των μαθητών τους θα κάνει τις προτεινόμενες ώρες από την πλατφόρμα, γιατί μόνο αν εφαρμοστεί ολοκληρωμένα μία πρόταση προγράμματος σπουδών, μπορεί αυτή να αξιολογηθεί επιστημονικά,
 • Θα δηλώσουν με την παραγγελία του εκπαιδευτικού υλικού με e-mail στο avramidis_n@tieexams.gr ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για να ελέγχουμε τις ώρες μελέτης κάθε υποψηφίου από την πλατφόρμα,
 • Θα οδηγούν το τμήμα μάθησης που συμμετέχει στο διαγωνισμό σε εξετάσεις για την απόκτηση του Β2 ή των C1-C2 (όχι μικτό τμήμα). Οι λόγοι που ζητάμε τα  τμήματα να στοχεύουν σε συγκεκριμένο επίπεδο είναι: α) είναι διαφορετικά δομημένα τα δύο προτεινόμενα προγράμματα σπουδών και συνοδεύεται από διαφορετικό υποστηρικτικό υλικό το καθένα και β) θέλουμε να δουν στην πράξη τα εκπαιδευτήρια που θα αποδεχθούν την πρότασή μας ότι ακολουθώντας τις οδηγίες μας μπορούν να πετύχουν με ορθόδοξο τρόπο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μας.
 • Θα κάνουν δική τους εξεταστική (με 12+ άτομα εκ των οποίων τα 8 τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου) ή θα δηλώσουν σε γενική μας εξεταστική 8+ άτομα του ιδίου επιπέδου και θα έχουν  ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μας μεγαλύτερα του 90% στο επίπεδο Β2, 85% στο επίπεδο C1 και 80% στο επίπεδο C2. Ο λόγος που αποφασίσαμε να έχουν 8+ υποψηφίους στο επίπεδο για το οποίο θα βραβευτούν είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του διαγωνισμού και του φορέα, μέσω της ύπαρξης αξιόπιστου στατιστικού δείγματος.

Για  τα εκπαιδευτήρια αυτής της ομάδας που θα βραβευτούν:

 • Θα γίνει ειδική εκδήλωση βράβευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τους απονεμηθεί έπαινος και τιμητική πλακέτα με την υπογραφή της Gnosis Assessment και του Gatehouse. Η βράβευσή τους θα δημοσιοποιηθεί με δικό μας κόστος, με καταχώρηση σε δύο πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης του χώρου και
 • Θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής (αν δηλώσουν πάνω από 30 ενήλικες υποψηφίους B2-C2 στη διάρκεια του έτους), με κόστος 150€* (αν δηλώσουν πάνω από 20 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017) και με κόστος 250€ (ανδηλώσουν πάνω από 10 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους) σε διήμερο επαγγελματικό εργαστήρι για δύο άτομα (αφίξεις Παρασκευή βράδυ, αναχωρήσεις Κυριακή μεσημέρι) που θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου 2018 σε δημοφιλή χειμερινό προορισμό της χώρας μας. Στη διάρκεια του επαγγελματικού εργαστηρίου θα εξεταστούν σε διαδικασία στρογγυλής τραπέζης τρία θέματα (ένα που θα αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ένα που θα αφορά τη διδακτική και ένα που θα αφορά την αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις μας). Ένα θέμα θα συζητηθεί το Σάββατο το πρωί, ένα θέμα το Σάββατο το απόγευμα και ένα την Κυριακή το πρωί.
 • Θα δοθούν δωρεάν εκπαιδευτικά πακέτα (εξετάσεις, FlexCert και βιβλία) ίσα με το 25% των ατόμων που συμμετείχαν στην εξεταστική για την οποία βραβεύτηκαν και για το επίπεδο για το οποίο βραβεύτηκαν (το κάθε βραβευμένο εκπαιδευτήριο θα βραβευτεί για μία εξεταστική, γι’ αυτήν που τα πήγε καλύτερα), με όριο τα 8 δωρεάν εκπαιδευτικά πακέτα.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόστος μπορεί να εξαργυρωθεί για τα μέλη του Club Συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων ως εξής:

 1. με 225 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 20 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017 και
 2. με 375 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 10 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους.

Σημείωση: Μέλη του Club μπορούν να γίνουν εντελώς δωρεάν όλοι οι συνεργάτες μας.

 

Β. Εκπαιδευτήρια που υλοποιούν δικά τους προγράμματα σπουδών και παράλληλα:

 • Θα ξεκινήσουν προγράμματα εντός του 2017, που θα καταλήξουν σε εξετάσεις εντός του έτους
 • Θα δηλώσουν με e-mail στο avramidis_n@tieexams.gr ταυτόχρονα με τη δήλωση της εξεταστικής ή των υποψηφίων  ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για να οργανώσουμε την ειδική αξιολόγηση των εκθέσεων  των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σ’ αυτό (δείτε παρακάτω),
 • Θα κάνουν δική τους εξεταστική (με 12+ άτομα εκ των οποίων τα 8 τουλάχιστον του ιδίου επιπέδου) ή θα δηλώσουν σε γενική μας εξεταστική 8+ άτομα του ιδίου επιπέδου και θα έχουν  ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις μας μεγαλύτερα του 90% στο επίπεδο Β2, 85% στο επίπεδο C1 και 80% στο επίπεδο C2. Ο λόγος που αποφασίσαμε να έχουν 8+ υποψηφίους στο επίπεδο για το οποίο θα βραβευτούν είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του διαγωνισμού και του φορέα, μέσω της ύπαρξης αξιόπιστου στατιστικού δείγματος.

Οι λόγοι που δεν απαιτούμε από τα εκπαιδευτήρια αυτά να έχουν τμήματα ενός μόνου επιπέδου είναι: α) δεν μπορούμε να το ελέγξουμε  β) είναι δική τους ευθύνη ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών που ακολουθούν.

Για  τα εκπαιδευτήρια αυτής της ομάδας που θα βραβευτούν:

 • Θα γίνει ειδική εκδήλωση βράβευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τους απονεμηθεί έπαινος και τιμητική πλακέτα με την υπογραφή της Gnosis Assessment και του Gatehouse. Η βράβευσή τους θα δημοσιοποιηθεί με δικό μας κόστος, με καταχώρηση σε δύο πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης του χώρου και
 • Θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής (αν δηλώσουν πάνω από 35 ενήλικες υποψηφίους B2-C2 στη διάρκεια του έτους), με κόστος 150€* (αν δηλώσουν πάνω από 25 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017) και με κόστος 250€ (αν δηλώσουν πάνω από 15 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους) σε διήμερο επαγγελματικό εργαστήρι για δύο άτομα (αφίξεις Παρασκευή βράδυ, αναχωρήσεις Κυριακή μεσημέρι) που θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου 2018 σε δημοφιλή χειμερινό προορισμό της χώρας μας. Στη διάρκεια του επαγγελματικού εργαστηρίου θα εξεταστούν σε διαδικασία στρογγυλής τραπέζης τρία θέματα (ένα που θα αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ένα που θα αφορά τη διδακτική και ένα που θα αφορά την αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις μας). Ένα θέμα θα συζητηθεί το Σάββατο το πρωί, ένα θέμα το Σάββατο το απόγευμα και ένα την Κυριακή το πρωί.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόστος μπορεί να εξαργυρωθεί για τα μέλη του Club Συνεργαζόμενων εκπαιδευτηρίων ως εξής:

 • με 225 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 25 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους 2017 και
 • με 375 πόντους όσα εκπαιδευτήρια-μέλη δηλώσουν πάνω από 15 ενήλικες υποψηφίους στη διάρκεια του έτους.

Σημείωση: Μέλη του Club μπορούν να γίνουν εντελώς δωρεάν όλοι οι συνεργάτες μας.

 

Οι λόγοι της διαφοροποίησης των βραβείων μεταξύ των εκπαιδευτηρίων των δύο ομάδων είναι:

 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας μας βοηθούν να υλοποιήσουμε το στόχο της αξιολόγησης από εμάς και την αγορά των προτεινόμενων από το φορέα προγραμμάτων σπουδών, ενώ τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας εκπαιδευτηρίων όχι,
 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες δεσμεύσεις και περισσότερη δουλειά (ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών  των μαθητών τους μέσω της πλατφόρμας, από τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας)
 • Τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας μπορούν να κάνουν μικτά τμήματα, ενώ τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας όχι και
 • Τα εκπαιδευτήρια της πρώτης ομάδας αγοράζουν «πακέτο» προϊόντων, πληρώνοντας ακριβότερα ανά υποψήφιο, από αυτά που πληρώνουν τα εκπαιδευτήρια της δεύτερης ομάδας.
Επίσης θα επιβραβευτούν πέντε υποψήφιοι που συμμετείχαν στα προτεινόμενα από τη Gnosis Assessment ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών(FLEXCERT) και πέντε υποψήφιοι που συμμετείχαν σε ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών που σχεδιάστηκαν από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια, ως εξής:
 • δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο prepared  θέμα(κατηγορία Α) και δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο prepared  θέμα(κατηγορία Β)
 • δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο unprepared θέμα(κατηγορία Α) και δύο υποψήφιοι που έγραψαν την καλύτερη έκθεση στο unprepared θέμα(κατηγορία Β)
 • ένας υποψήφιος που έγραψε την πιο πρωτότυπη έκθεση(κατηγορία Α) και ένας υποψήφιος που έγραψε την πιο πρωτότυπη έκθεση(κατηγορία Β).

To βραβείο θα είναι ένα tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6′ WiFi – ή ένα drone eStar Marcopolo 52 (με δική τους επιλογή).

Δείτε εδώ αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.