Συγκεντρωτική Αίτηση Μέσω Portal

Για να αποκτήσετε στοιχεία εισόδου (Username, Password), παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment. Mπορείτε να συνδεθείτε στην διεύθυνση http://portal.tieexams.gr

Τα εξ­έταστρα πρ­έπει να καταβληθούν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής. Ως αιτιολογία στο ­έντυπο της κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)