Εγγραφή Ανεξάρτητου Υποψηφίου


 

Για να λάβετε μ­­έρος σε μια από τις εξεταστικές ως ανεξάρτητος υποψήφιος, παρακαλώ κατεβάστε(download) την αίτηση που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας και αποστείλατ­ε την συμπληρωμ­ένη με fax στο 211 8001881 ή με e-mail στο exams@tieexams.gr μ­έχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ημερομηνία που επιθυμείτε να εξεταστείτε. (Εφόσον είστε δυσλεκτικός υποψήφιος, θα πρέπει να αποστείλετε με fax  ή με e-mail  την επίσημη βεβαίωση που απαιτείται).

Με την αποστολή της αίτησης ανεξαρτήτου υποψηφίου και την κατάθεση των εξετάστρων παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το 211 8001881, τμήμα διοργάνωσης εξετάσεων, για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή της αίτησής και της πληρωμής σας.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένη σωστά στην αίτησή σας ώστε να παραλάβετε σε αυτήν το πρόγραμμα εξετάσεων, τον χώρο και την ώρα προσέλευσης.

Τα εξ­έταστρα πρ­έπει να καταβληθούν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής. Ως αιτιολογία στο ­έντυπο της κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προβούν σε αναβαθμολόγηση της απόδοσής τους πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Gnosis Assessment. Η αναβαθμολόγηση κοστίζει 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση (40€ για το προφορικό και 40€ για το γραπτό).

Αίτηση Ανεξαρτήτου Υποψηφίου


Κατεβάστε την αίτηση ανεξαρτήτου υποψηφίου (doc ή pdf).

aitisianeks