Εγγραφή Ανεξάρτητου Υποψηφίου


 

Για να λάβετε μ­­έρος σε μια από τις εξεταστικές ΤΙΕ ως ανεξάρτητος υποψήφιος, παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση από εδώ ή από το τέλος της σελίδας και αποστείλατ­ε την συμπληρωμ­ένη με e-mail στο exams@tieexams.gr ή με fax στο 211 8001881 μ­έχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ημερομηνία που επιθυμείτε να εξεταστείτε. (Εάν επιθυμείτε να εξεταστείτε ως υποψήφιος με ειδικές ικανότητες, θα πρέπει να μας αποστείλετε με e-mail ή με fax τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

Με την αποστολή της αίτησης ανεξαρτήτου υποψηφίου και την κατάθεση των εξετάστρων, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το 211 8001881 (τμήμα διοργάνωσης εξετάσεων), για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή της αίτησής και της πληρωμής σας.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) είναι απαραίτητο να είναι συμπληρωμένη σωστά στην αίτησή σας ώστε να παραλάβετε σε αυτήν το πρόγραμμα εξετάσεων, τον χώρο διεξαγωγής και την ώρα προσέλευσης.

Τα εξ­έταστρα πρ­έπει να καταβληθούν έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής. Ως αιτιολογία στο ­έντυπο της κατάθεσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

Αίτηση Ανεξαρτήτου Υποψηφίου


Κατεβάστε την αίτηση ανεξαρτήτου υποψηφίου (doc ή pdf).