Η Gnosis Assessment αναπτύσσει, διοργανώνει και διαχειρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα τις εξετάσεις Test of Interactive English (TIE) στην Ελλάδα.

Η Gnosis Assessment είναι ένας οργανωμένος πελατοκεντρικός οργανισμός, πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, ο οποίος διοικείται από ολιγομελή ομάδα διοίκησης και αποτελείται από τα τμήματα:

  • Ελέγχου ποιότητας εξεταστικών διαδικασιών και εκπαιδευτικής υποστήριξης συνεργατών,
  • Δήλωσης και οικονομικής διαχείρισης εξετάσεων,
  • Διενέργειας εξετάσεων,
  • Πωλήσεων.

Από την ίδρυσή της η Gnosis Assessment βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και δημιουργίας “εργαλείων” αποτελεσματικότερης υποστήριξης των συνεργατών της. Τελευταία αναζητεί διεθνώς σύγχρονα, καινοτόμα, φιλικά πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας που να εξετάζουν κυρίως τις ικανότητες επικοινωνίας του υποψηφίου, όπως ακριβώς κάνει και το ΤΙΕ, αφού σύμφωνα με την επιστήμη της γλωσσολογίας και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), αυτό πρέπει να εξετάζει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η αναζήτηση αυτή γίνεται για να δώσουμε στην ελληνική αγορά και άλλες, μαζί με το ΤΙΕ, εκδοχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας.