Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) το ΤΙΕ πιστοποιεί τα παρακάτω επίπεδα:

 

Πατήστε πάνω στο επίπεδο που επιθυμείτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

C2 (Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας)
C1 (Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας)
Β2 (Καλή Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Β1 (Μέτρια Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Α2 (Βασική Γνώση Αγγλικής Γλώσσας)
Α1 (Στοιχειώδης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)

 

Επισήμανση: Τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2 του Test of Interactive English (TIE) είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ και αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο.