Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ιουλίου & Αυγούστου

Το Gatehouse Awards ανακοινώνει πως τα αποτελέσματα Ιουλίου & Αυγούστου αναμένονται να ανακοινωθούν έως και 30 ημέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία ανακοίνωσής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του COVID-19 που εφαρμόζονται στην Αγγλία.

εξετάσεις,online
εξετάσεις,online
ΤΙΕ,αγγλικά

Η πιο σύγχρονη & φιλική εξέταση Αγγλικών 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (Speaking, Listening, Reading, Writing)

Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Με τη σφραγίδα του Gatehouse Awards®, κορυφαίου Βρετανικού φορέα απονομής πιστοποιητικών

ΤΙΕ,χαρακτηριστικά
ΤΙΕ,περιγραφή
ΤΙΕ,αναγνωρισμένο
ΤΙΕ,χαρακτηριστικά

ΤΙΕ,περιγραφή
ΤΙΕ,αναγνωρισμένο
ΤΙΕ,ημερομηνίες
ΤΙΕ,υλικό
ΤΙΕ,ερωτήσεις
ΤΙΕ,επανεξέταση

ΤΙΕ,δυσλεξία

ΤΙΕ,Gnosis
TIE,Gatehouse
TIE,Newsletter

TIE,Portal