Δήλωση Υποψηφίων Μέσω Gnosis Portal

Η δήλωση υποψηφίων για τις εξετάσεις TIE πραγματοποιείται μέσω του Gnosis Portal, του επίσημου συστήματος δήλωσης και διαχείρισης υποψηφίων της Gnosis Assessment.

Για να δηλώνετε υποψηφίους ηλεκτρονικά μέσω του Gnosis Portal, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment ώστε να αποκτήσετε στοιχεία εισόδου (Username, Password).

Η διεύθυνση του Gnosis Portal είναι η παρακάτω: http://portal.gnosisexams.gr

Υπενθύμιση: Τα εξ­έταστρα πρ­έπει να καταβληθούν με έναν από τους τρόπους πληρωμής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως αιτιολογία στο ­έντυπο της κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

Το πρόγραμμα εξετάσεων με την ώρα προσέλευσης και τον χώρο διεξαγωγής της εξεταστικής θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), 7 – 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης σας.