ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 42069/4.2.2009 της συνεδρίασης της 30/18-12-2008, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αποφάσισε ότι “οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας”. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σε συνέχεια του update του ΤΙΕ, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 3/22-03-2017 αποφάσισε ότι η εκδιδόμενη και από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards πιστοποίηση Test of Interactive English (ΤΙΕ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 146/2007 και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση/συμπλήρωση του Παραρτήματος Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ενημερώθηκε και περιλαμβάνει πλέον τα πιστοποιητικά Test of Interactive English (ΤΙΕ) που εκδόθηκαν από τον Ιρλανδικό φορέα ACELS και αυτά που εκδίδονται από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Δείτε τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιεί το ΤΙΕ εδώ.