Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης. Για τις εξετάσεις που διεξάγονται τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Δεκέμβριο, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εκδοθούν έως και 15 ημέρες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους από το εκπαιδευτήριό τους, στο οποίο κοινοποιούνται τα αποτελέσματα.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail (αποστέλλεται στον υποψήφιο ή στον/στην καθηγητή/τρια αναλόγως της δήλωσης), το οποίο ενημερώνει τους υποψήφιους να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Gnosis Assessment ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τηλεφωνικά.

Έκδοση Πιστοποιητικών

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

*Για τους υποψήφιους που έχουν δικαίωμα χρήσης Resit ή Second Chance, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Εάν δικαιούστε Resit ή Second Chance και επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού χωρίς την χρήση Resit ή Second Chance, τότε:

 • οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Αποστολή Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 30 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

*Για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατόπιν απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance, ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να υπερβεί το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών. Ο χρόνος έκδοσης και αποστολής αυτών των πιστοποιητικών ξεκινά από την ημερομηνία απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance.

Αναβαθμολόγηση

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης της απόδοσης τους έως και 3 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμούν αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική ή γραπτή εξέταση / 80€ και για τα δύο μέρη). Μετά την καταβολή του ποσού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment Hellas (εσωτ. 3) για την επιβεβαίωση της κατάθεσής τους ώστε να τους αποσταλεί η φόρμα αναβαθμολόγησης προς συμπλήρωση. Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 30 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email.

*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή σε εξετάσεις από εκπαιδευτήριο θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

Επανέκδοση Πιστοποιητικών

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.

*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

*Δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού έχουν οι υποψήφιοι με πιστοποιητικά TIE (Gatehouse Awards). Για πιστοποιητικά ΤΙΕ που εκδόθηκαν από το ACELS δεν υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσης.

Έκδοση Βεβαιώσεων Αποτελέσματος

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος τους (ηλεκτρονική αποστολή) πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού τους.

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Έκδοση Βεβαιώσεων Γνησιότητας και Επικυρωμένων Φ/Α

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

 • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
 • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας (κακής ποιότητας φωτογραφίες θα απορρίπτονται). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: vivi@tieexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα θα σας αποσταλούν με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

*Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο. Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης γνησιότητας ή/και επικυρωμένου φωτοαντίγραφου, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Μεταφράσεις

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υπουργείο εξωτερικών ή σε δικηγορικό γραφείο.

Επεξήγηση βαθμολογιών Fail & DNF

Για τα επίπεδα Β2-C2

Fail
Ο υποψήφιος λαμβάνει Fail όταν κατατάσσεται κάτω από B1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.

*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF

 1. Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα (είτε στο prepared task είτε στο spontaneous task ή και στα δύο).
 2. Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου περιείχε λιγότερες από 100 λέξεις.
 3. Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου δεν ήταν δική του (μη αυθεντική απάντηση).

Για τα επίπεδα A1-B1

Fail

Ο υποψήφιος κατατάχθηκε κάτω από A1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.

*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF

 1. Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα (είτε στο prepared task είτε στο spontaneous task ή και στα δύο).
 2. Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου περιείχε λιγότερες από 40 λέξεις.
 3. Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου δεν ήταν δική του (μη αυθεντική απάντηση).