Ο έλεγχος αφορά πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως σήμερα. Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.

Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθηκαν από το Gatehouse Awards.

Πατήστε εδώ


Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθηκαν από το ACELS με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως και 31/01/2017.

Πατήστε εδώ


Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.