Ο έλεγχος αφορά πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως σήμερα. Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.

Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθηκαν από το Gatehouse Awards (01/02/2017 – σήμερα).

Πατήστε εδώ


Για πιστοποιητικά εξετάσεων που εκδόθηκαν από το ACELS (01/01/2012 – 31/01/2017).

Πατήστε εδώ


 

Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.