Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Καθηγητών

Η Gnosis Assessment, συνεπής στην υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικής υποστήριξης που παρέχει στους συνεργάτες της, διοργάνωσε το 2015 και 2016 το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Καθηγητών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις αρχές του 2015 και πρόκειται για ένα project με ενημερωτικά σεμινάρια που εκπαιδεύουν καθηγητές Αγγλικών ως προς την εξοικείωση με το πιστοποιητικό και ως προς την αποτελεσματική προετοιμασία υποψηφίων για το Τest of Interactive English.

Τι προσφέρει:

Εκπαιδευτικό υλικό, ενημερωτικό σεμινάριο δια ζώσης ή/και διαδικτυακά, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Τι κοστίζει:Mόνο 35 ευρώ. Το ποσό αφορά μέρος του κόστους των βιβλίων, του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού και του κόστους των εξόδων αποστολής.

Επιπλέον όφελος για τους συμμετέχοντες είναι ότι τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανεβαίνουν στη σχετική λίστα του σώματος πιστοποιημένων καθηγητών. Η λίστα των πιστοποιημένων καθηγητών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Test of Interactive English καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να ενημερώνονται ενδιαφερόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και εκπαιδευτήρια που αναζητούν καθηγητή πιστοποιημένο στο να προετοιμάζει σωστά μαθητές και υποψηφίους για τις εξετάσεις ΤΙΕ.

 

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν καθηγητές Αγγλικής γλώσσας που είναι:

  1. Πτυχιούχοι Αγγλικής φιλολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
  2. Κάτοχοι πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 με άδεια/επάρκεια διδασκαλίας και με 3 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης καθηγητών περιλαμβάνει:

  • Αποστολή των βιβλίων Interactive Skills B1-B2 και Interactive Skills C1-C2, του Handbook του TIE και σημειώσεων προετοιμασίας για το σεμινάριο εκπαίδευσης (ταχυδρομικώς).
  • Δια ζώσης σεμινάριο τεσσάρων (4) ωρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών, και μέσω διαδικτύου (webminars) για όσους λόγω απόστασης δεν μπορούν να παρευρεθούν σε κάποιο από τα δια ζώσης σεμινάρια.
  • Διατύπωση τυχόν αποριών, εγγράφως με e-mail και λήψη απαντήσεων.
  • Εξ’ αποστάσεως εξέταση του βαθμού ικανότητας προετοιμασίας μαθητών για τις εξετάσεις απόκτησης ΤΙΕ.
  • Αποστολή πιστοποιητικού σε όλους όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα.

 

1ος κύκλος – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2ος κύκλος – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

3ος κύκλος – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

4ος κύκλος – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

5ος κύκλος – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

6ος κύκλος – Προς Ανακοίνωση