Αγαπητοί συνεργάτες,

H Gnosis Assessment ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος:

Στόχοι του προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για καθηγητές & καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας οι οποίοι:

 1. Επιθυμούν να γνωρίσουν εμπειρικά τις εξετάσεις ΤΙΕ μέσω μίας ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης για τους ίδιους,
 2. Επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ,
 3. Επιθυμούν να διασυνδεθούν με συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment με στόχο την απασχόληση και στελέχωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτά.

Δομή του προγράμματος

1η φάση: ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας στις 30 Ιουνίου στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα & Ξάνθη.

2η φάση (προαιρετική): Εκπαίδευση & Πιστοποίηση καθηγητών/καθηγητριών αγγλικής γλώσσας και ένταξη τους στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ.

3η φάση ( Προϋπόθεση η συμμετοχή στη 2η φάση ): Διασύνδεση με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

*Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στη 1η φάση, με δυνατότητα εγγραφής στη 2η φάση σε μεταγενέστερη περίοδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές/τριες Αγγλικής γλώσσας που είναι:

 1. Πτυχιούχοι Αγγλικής φιλολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
 2. Κάτοχοι πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 με επάρκεια διδασκαλίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία διδασκαλίας αγγλικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η φάση: Δωρεάν εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας

Στόχος του προγράμματος

 • Η προσωπική & εμπειρική γνωριμία των εξετάσεων ΤΙΕ για κάθε καθηγητή/καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας,
 • Η έκδοση κανονικού πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας για κάθε επιτυχόντα σε 30-45 ημέρες.

Πόσο κοστίζει

ΔΩΡΕΑΝ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη Gnosis Assessment.

Πότε και που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου 2019 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα & Ξάνθη.

Υλοποίηση του προγράμματος

 • Δήλωση συμμετοχής ,
 • Παρακολούθηση του online σεμιναρίου (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες,
 • (Προαιρετικά) Συμμετοχή σε webinars μικρής διάρκειας για επίλυση αποριών (ημερομηνίες διεξαγωγής webinars: 12/6, 13/6 και 14/06, 11:00-12:00).

Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου 2019.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

2η φάση: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση καθηγητών/καθηγητριών αγγλικής γλώσσας και ένταξη τους στο Πανελλήνιο

Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ

Στόχος του προγράμματος

 1. Η εκπαίδευση & πιστοποίηση των συμμετεχόντων και η ένταξή τους στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ ,
 2. Η απασχόληση και στελέχωση θέσεων καθηγητών/καθηγητριών σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

Πόσο κοστίζει

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης για καθηγητές/καθηγήτριες ορίζεται στα 80€. Το ποσό αφορά το κόστος των βιβλίων, του εκπαιδευτικού υλικού και των εξόδων αποστολής ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Gnosis Assessment.

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 2019. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.

Υλοποίηση του προγράμματος

 • Συμμετοχή στην 1η φάση του προγράμματος
 • Καταβολή του κόστους εκπαίδευσης (80€)
 • Παραλαβή των βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού μέσω Courier
  • TIE handbook A1-B1 & B2-C2
  • Book “Setting up your TIE Skills A1-B1”
  • Book “Building up your TIE Skills B1-B2”
  • Book “Mastering your TIE Skills C1- C2”
 • Παρακολούθηση δύο (2) online webinars επιμόρφωσης (ημερομηνίες διεξαγωγής webinars: 11/07 & 12/07 και 16/07 & 17/07, 11:00-14:00).
 • Παράδοση εργασίας,
 • Απονομή Πιστοποίησης και διασύνδεση με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου 2019.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.