Πλεονεκτήματα πιστοποιητικού

Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο φιλικό, αξιόπιστο, καινοτόμο και σύγχρονο πιστοποιητικό τεσσάρων δεξιοτήτων της αγγλικής γλώσσας που υπάρχει διεθνώς, επειδή:

  • Ο υποψήφιος συμμετέχει ουσιαστικά στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί,
  • Εξετάζει τις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας, αξιολογώντας την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) και όχι μόνο τη γνώση της δομής της γλώσσας, στην οποία επικεντρώνουν την εξέταση τους πολλά παραδοσιακά πιστοποιητικά,
  • Είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από Β1 έως και C2,
  • Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση κατατάσσεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2- C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1 παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση,
  • Οι εξετάσεις γίνονται όταν η τάξη είναι έτοιμη. Όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο,

Χρειάζεστε επιλέον ενημέρωση? Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας εδώ ,συνδεθείτε μαζί μας στο facebook ή συνεχίστε την περιήγηση στην σελίδα μας.