Για να ενταχθεί ένα εκπαιδευτήριο στο χάρτη εκπαιδευτηρίων Ελλάδας, θα πρέπει να ξεκινήσει την υλοποίηση του Project Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Gnosis Assessment, σε συνεργασία με εκπαιδευτήρια – συνεργάτες της σε όλη τη χώρα, ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου ένα νέο project: το Project Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το συγκεκριμένο Project αποτελεί μία οργανωμένη προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ΤΙΕ στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων της χώρας μας, με απώτερο σκοπό την εκπαίδευσή τους και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΤΙΕ για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Η διαδικασία υλοποίησης του project περιλαμβάνει τη συμμετοχή εκπαιδευτηρίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα εκπαιδευτήρια:

  • επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο συνεργατών της Gnosis Assessment
  • προετοιμάζουν ενήλικες για εξετάσεις ΤΙΕ ή επιθυμούν να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν ενήλικες για εξετάσεις ΤΙΕ.

Το κύριο μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να διαφημιστεί το project στους Δ.Υ. είναι το Facebook, σε συνεργασία με εξειδικευμένη διαφημιστική εταιρία του χώρου. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι Δ.Υ. θα μπορούν να ενημερωθούν με 3 τρόπους:

  1. μέσω της οργανωμένης προβολής από την Gnosis Assessment σε διάφορα επικοινωνιακά κανάλια
  2. μέσω της καθοδηγούμενης προβολής από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια
  3. μέσω του χάρτη που έχει αναρτηθεί στο website μας με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια όλων των περιοχών της χώρας που συμμετέχουν στην υλοποίηση του project

Προϋποθέσεις ένταξης εκπαιδευτηρίων στο project

Για να ενταχθεί ένα εκπαιδευτήριο στο project, θα πρέπει:

  • Να επιθυμεί να απευθυνθεί στους Δημοσίους Υπαλλήλους της περιοχής του μέσω πληρωμένης καταχώρησης στο Facebook, αξιοποιώντας μακέτες και προωθητικά υλικά που θα προμηθευτεί δωρεάν από την Gnosis Assessment (το κόστος για το εκπαιδευτήριο δεν θα ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες ευρώ)
  • Να αποδεχθεί να ενταχθεί στο χάρτη εκπαιδευτηρίων που συμμετέχουν στο project και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τις οποίες θα ενημερωθεί, ώστε  να είναι τεχνικά δυνατή η ένταξή του στο χάρτη.

Για την επιτυχή υλοποίηση του project ως προς το εκπαιδευτικό και εξεταστικό αποτέλεσμα, η Gnosis Assessment παρέχει στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια:

  • Διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης των ιδιοκτητών εκπαιδευτηρίων για αποτελεσματικούς τρόπους προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις ΤΙΕ
  • Νέα βιβλία προετοιμασίας των υποψηφίων για τα επίπεδα Β1-Β2 και C1-C2
  • Συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο συγκεκριμένο project και στο χάρτη εκπαιδευτηρίων, παρακαλούμε συμπληρώστε την απαραίτητη φόρμα εδώ. Όσα εκπαιδευτήρια συμπληρώσουν την φόρμα, θα δεχθούν τηλεφώνημα από την Gnosis Assessment για περαιτέρω ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, παρακαλούμε καλέστε τον τοπικό σας εκπαιδευτικό σύμβουλο ή την Gnosis Assessment στο 211 800 1881.