Το Logbook

Τι είναι το “Logbook”;

Το Logbook είναι ένας φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος για το investigation, το news story και το βιβλίο που έχουν επιλέξει.

Είναι υποχρεωτικό το Logbook;

Το Logbook είναι υποχρεωτικό για το Προφορικό μέρος της εξέτασης TIE. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν επιδεικνύουν το Logbook τους κατά την προφορική εξέταση λαμβάνουν αυτομάτως DNF (Did Not Fulfil the Requirements). Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Logbook και στο Γραπτό μέρος της εξέτασης αν το επιθυμούν.

Βαθμολογείται το Logbook κατά την εξέταση;

ΟΧΙ. Ανεξάρτητα από τη μορφή ή/και το περιεχόμενο του, το Logbook ΔΕΝ αξιολογείται και ΔΕΝ βαθμολογείται.

 

 

Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (Speaking-Listening) ΕΞΕΤΑΣΗ TIE

 

Προσωπικές πληροφορίες

Πρέπει ο υποψήφιος να είναι προετοιμασμένος να παρουσιάσει τον εαυτό του;

ΝΑΙ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις. Σε υψηλότερα επίπεδα, ο εξεταστής μπορεί επίσης να ζητήσει από τους υποψηφίους να κάνουν ο ένας στον άλλο μία ή και περισσότερες προσωπικές ερωτήσεις.

Κάνει ο Εξεταστής ερωτήσεις στους υποψηφίους;

ΝΑΙ. Ο Εξεταστής ρωτάει τους υποψηφίους μερικές προσωπικές ερωτήσεις για τη ζωή τους, τα χόμπι τους, τις σπουδές τους, τη δουλειά τους κτλ.

 

Το Investigation

Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να έχει μαζί του/της το Investigation κατά την Προφορική εξέταση;

ΝΑΙ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει στον Εξεταστή το Investigation (μέσα στο Logbook) κατά την Προφορική εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος λαμβάνει αυτομάτως DNF (Did Not Fulfil the Requirements).

Μπορεί το Investigation να είναι χειρόγραφο;

ΝΑΙ

Μπορεί το Investigation να είναι δακτυλογραφημένο;

ΝΑΙ

Υπάρχει όριο λέξεων στο Investigation;

ΟΧΙ. Γενικά η έκταση του κειμένου για το Investigation μπορεί να είναι 2-4 σελίδες (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Investigation, δείτε τη σχετική ενότητα του handbook).

Πρέπει οι υποψήφιοι να προσέχουν κατά τη διάρκεια που παρουσιάζει ο συνυποψήφιος τους;

ΝΑΙ. Η προφορική εξέταση του TIE βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να τους κάνουν έπειτα ερωτήσεις και να σχολιάσουν την παρουσίαση τους.

Πρέπει οι υποψήφιοι να απομνημονεύουν το περιεχόμενο του Investigation για την παρουσίασή τους στην Προφορική εξέταση;

OXI. Κατά την Προφορική εξέταση, οι υποψήφιοι θα έχουν τα Logbooks ανοιχτά μπροστά τους, στον εξεταστή και τον συνυποψήφιό τους. Εάν χρειαστεί, έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν μία γρήγορη ματιά στο Investigation τους. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μπορούν οι υποψήφιοι να κάνουν μία φυσική και με ροή παρουσίαση του θέματος τους και να δείξουν ότι το γνωρίζουν  και ότι καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν.

 

Το Βιβλίο

Είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να έχει μαζί του το βιβλίο στην εξέταση;

ΝΑΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δείξουν το βιβλίο που έχουν διαβάσει κατά τη διάρκεια της Προφορικής εξέτασης. Κατά τη Γραπτή εξέταση όμως δεν είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους, μπορούν όμως αν αυτοί το επιθυμούν.

Μπορούν οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στην εξέταση σημειώσεις/περιλήψεις των βιβλίων τους;

ΟΧΙ. Σημειώσεις ή περιλήψεις των βιβλίων δεν επιτρέπονται και θα απομακρύνονται από τα Logbooks των υποψηφίων. Αν οι επιπλέον αυτές σημειώσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν, ο εξεταστής θα πρέπει να κατασχέσει ολόκληρο το Logbook μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Τι είδους βιβλία επιτρέπονται;

Οποιοδήποτε είδος βιβλίου, ένα μυθιστόρημα, ένα μη λογοτεχνικό ή ένα graded reader. Επιτρέπονται τα ανθολόγια και άλλα βιβλία που περιέχουν διαφορετικές ιστορίες, όμως συστήνεται στους υποψηφίους να επικεντρωθούν σε μία ιστορία και όχι σε περισσότερες. Βιβλία Αγγλικών και περιοδικά δεν επιτρέπονται.

Επιτρέπονται μη-αγγλόφωνα βιβλία;

ΟΧΙ. Επιτρέπονται βιβλία μόνο στα Αγγλικά. Οι υποψήφιοι  που έχουν προετοιμαστεί σε μη-αγγλόφωνα βιβλία θα λάβουν αυτομάτως DNF (Did Not Fulfill the requirements).

Πρέπει να υποψήφιος να επιλέγει ένα βιβλίο κατάλληλο για το επίπεδο που στοχεύει;

Το επίπεδο δυσκολίας του βιβλίου δεν αξιολογείται στις εξετάσεις. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιοδήποτε βιβλίο επιθυμούν. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να είναι σίγουροι ότι το περιεχόμενο του βιβλίου τους θα τους επιτρέψει να δείξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για το επίπεδο που στοχεύουν. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται να επιλέγουν βιβλίο το οποίο είναι είτε στο επίπεδο που στοχεύουν είτε ένα επίπεδο πιο κάτω.

Μπορεί να διαβάσει όλη η τάξη το ίδιο βιβλίο;

Οι δάσκαλοι δε θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλη την τάξη να χρησιμοποιήσει το ίδιο βιβλίο. Παρόλα αυτά, εάν δύο ή τρεις μαθητές δουλεύουν στο ίδιο βιβλίο, ο δάσκαλος θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να ετοιμάσουν τη δική τους περίληψη. Ο εντοπισμός ίδιων (λέξη προς λέξη) περιλήψεων βιβλίων στην προφορική παρουσία ή την γραπτή εξέταση θα λαμβάνουν DNF  (Did Not Fulfill the requirements).

Πρέπει ο υποψήφιος να απομνημονεύει την περίληψη του βιβλίου για την Προφορική και την Γραπτή εξέταση;

ΟΧΙ. Δε χρειάζεται να δημιουργούμε επιπρόσθετο βάρος στους υποψηφίους. Για την Προφορική εξέταση, ο υποψήφιος χρειάζεται απλά να εξασκηθεί στην παρουσίαση του έτσι ώστε να μην ξεπερνά τα 2,5 λεπτά. Για τη Γραπτή εξέταση, ο υποψήφιος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την πληροφορία που χρειάζεται να μοιραστεί σχετικά με το βιβλίο του σε διαφορετικούς τύπους κειμένων, όπως για παράδειγμα μία φιλική επιστολή ή ένα δοκίμιο. Η αναπαραγωγή μακροσκελών έτοιμων περιλήψεων των βιβλίων τους δε θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός λέξεων για την περίληψη;

Η περίληψη του βιβλίου που αναπαράγεται ως μέρος της απάντησης των υποψηφίων για την πρώτη δραστηριότητα της Γραπτής εξέτασης (Prepared task) δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 50 λέξεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η απάντηση των υποψηφίων θα πρέπει να επικεντρώνεται και να απαντά το βασικό ερώτημα της δραστηριότητας.

Πότε είναι καλύτερο για τους υποψηφίους να ξεκινούν να διαβάζουν το βιβλίο τους;

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ξεκινούν το βιβλίο τους αρκετό καιρό πριν την εξέταση έτσι ώστε να έχουν στη διάθεση τους όσο χρόνο χρειάζεται για την ανάγνωση του και την προετοιμασία τους.

Πρέπει οι υποψήφιοι να προσέχουν κατά την παρουσίαση του βιβλίου του συνυποψηφίου τους;

NAI. Η προφορική εξέταση του TIE βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να τους κάνουν έπειτα ερωτήσεις και να σχολιάσουν την παρουσίαση τους.

 

Το News Story

Είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να έχει μαζί του το news story στην εξέταση;

ΝΑΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δείξουν το news story που έχουν διαβάσει (στο Logbook τους) κατά τη διάρκεια της Προφορικής εξέτασης. Κατά τη Γραπτή εξέταση όμως δεν είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους, μπορούν όμως αν αυτοί το επιθυμούν.

Υπάρχει κάποιο όριο λέξεων για το news story;

ΟΧΙ. Γενικά το news story μπορεί να έχει 2-4 σελίδες έκταση (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του news story, δείτε τη σχετική ενότητα του handbook).

Μπορεί το news story να είναι από το Ίντερνετ;

ΝΑΙ

Μπορεί το news story να είναι χειρόγραφο;

ΝΑΙ

Μπορεί το news story να είναι δακτυλογραφημένο;

ΝΑΙ

Πρέπει οι υποψήφιοι να προσέχουν κατά την παρουσίαση του news story του συνυποψηφίου τους;

NAI. Η προφορική εξέταση του TIE βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να τους κάνουν έπειτα ερωτήσεις και να σχολιάσουν την παρουσίαση τους.

Μπορεί ο υποψήφιος να χρησιμοποιήσει ένα news story / να διαβάσει ένα βιβλίο / να κάνει ένα investigation πάνω στο ίδιο ή σε παρόμοιο θέμα;

ΟΧΙ. Οι τρεις δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται σε διαφορετικές θεματικές για να αποφευχθεί πιθανή επανάληψη πληροφοριών.

Πρέπει οι υποψήφιοι να απομνημονεύουν το περιεχόμενο του news story για την παρουσίασή τους στην Προφορική εξέταση;

OXI. Κατά την Προφορική εξέταση, οι υποψήφιοι θα έχουν τα Logbooks ανοιχτά μπροστά σε αυτούς, στον εξεταστή και τον συνυποψήφιό τους. Εάν χρειαστεί , έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν μία γρήγορη ματιά στο news story τους. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μπορούν η υποψήφιοι να κάνουν μία φυσική και με ροή παρουσίαση του θέματος τους και να δείξουν ότι το γνωρίζουν  και ότι καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν. Για τη Γραπτή εξέταση, ο υποψήφιος χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την πληροφορία που χρειάζεται να μοιραστεί σχετικά με news story του σε διαφορετικούς τύπου κειμένων, όπως για παράδειγμα μία φιλική επιστολή ή ένα δοκίμιο. Η αναπαραγωγή μακροσκελών έτοιμων περιλήψεων του new story τους δε θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός λέξεων για την περίληψη του news story;

Η περίληψη του news story που αναπαράγεται ως μέρος της απάντησης των υποψηφίων για την πρώτη δραστηριότητα της Γραπτής  εξέτασης (Prepared task) δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 50 λέξεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η απάντηση των υποψηφίων θα πρέπει να επικεντρώνεται και να απαντά το βασικό ερώτημα της δραστηριότητας.

 

Η δραστηριότητα του Decision Making (DM)

Πρέπει οι υποψήφιοι να περιγράψουν τις εικόνες που τους δίνονται;

ΟΧΙ.

Πρέπει οι υποψήφιοι στο τέλος της συζήτησης να έρθουν σε συμφωνία;

ΟΧΙ απαραίτητα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πιο σημαντική από το να υπάρξει στο τέλος συμφωνία.

Πρέπει οι υποψήφιοι να μιλήσουν για όλες τις εικόνες που τους δίνονται;

Οι εικόνες  δίνονται ως ερέθισμα για συζήτηση. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν κάποιες από αυτές  ή όλες για να διατηρούν τη συζήτηση με τον συνομιλητή τους.

Τι αξιολογεί η δραστηριότητα του DM;

Η δραστηριότητα  του DM αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κρατούν μία συζήτηση χωρίς την παρέμβαση του Εξεταστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν απόψεις με βάση τις ιδέες που τους δόθηκαν ως ερέθισμα από τις εικόνες αλλά και προσθέτοντας δικές τους. Με λίγα λόγια, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε μία ελεύθερη συζήτηση με τους συνυποψηφίους τους.

Μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν ένα λεξικό κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης;

ΝΑΙ. Μόνο μονόγλωσσα λεξικά (Αγγλικά-Αγγλικά) επιτρέπονται.

Μπορούν οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τα Logbooks τους κατά τη διάρκεια της Γραπτής Εξέταση;

ΝΑΙ, αλλά επιπλέον σημειώσεις, περιλήψεις βιβλίων κ.λπ. δεν επιτρέπονται και αν περιλαμβάνονται στα logbooks, θα απομακρύνονται από τον εξεταστή. Εάν οι επιπλέον σημειώσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν, ο εξεταστής θα αναγκαστεί να κατασχέσει ολόκληρο το logbook μέχρι το τέλος της εξέτασης.

Μπορεί ο υποψήφιος να συντάξει ένα κείμενο στη δραστηριότητα 2 (Unprepared task) της Γραπτής εξέτασης το οποίο να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Investigation που διενήργησε;

ΟΧΙ. Η απάντηση στην δραστηριότητα 2 της Γραπτής εξέτασης θα πρέπει να είναι αυθόρμητη. Απαντήσεις που δεν είναι αυθεντικές και αυθόρμητες θα λάβουν  DNF.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας για την εξέταση του TIE;

Δεν υπάρχει βαθμολογία “pass”. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τους περιγραφητές του CEFR και τους απονέμεται βαθμός από B2 σε C2 με βάση την επίδοσή τους. Η μόνη πιθανότητα να μην πιστοποιηθούν οι υποψήφιοι είναι όταν οι συνολικές επιδόσεις τους πέφτουν κάτω από το επίπεδο Β1.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ποιος είναι ο ρόλος του ‘+’ στη βαθμολογία;

Το ‘+’ στη βαθμολογία (π.χ. Β2+, C1+) είναι υπέρ του υποψηφίου καθώς ο τελικός βαθμός της Γραπτής εξέτασης και της Προφορικής εξέτασης βασίζεται στο μέσο όρο 6 διαφορετικών βαθμών, οι οποία αντιστοιχούν στα έξι κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το TIE.

Παράδειγμα Προφορικής βαθμολογίας:

Aural Reception: C1

Interaction: C1

Communicative effectiveness: B2+

Grammatical Accuracy: B2+

Lexical Range: B2+

Phonological Control: C1

Συνολικός Προφορικός Βαθμός: C1

 

Πως υπολογίζεται ο τελικός βαθμός που απονέμεται;

Το τελικό πιστοποιητικό  που απονέμεται υπολογίζεται ως εξής:

Η διαφορά μισού επιπέδου (‘+’) μεταξύ του τελικού βαθμού της Προφορικής και της Γραπτής Εξέτασης στρογγυλοποιείται αυτόματα υπέρ του υποψηφίου.

Παράδειγμα: Προφορικά: C1+

Γραπτά: C2

Πιστοποίηση: C2

Η διαφορά ενός επιπέδου ή μεγαλύτερη στρογγυλοποιείται προς το ενδιάμεσο επίπεδο δεδομένου ότι το ένα ή και τα δύο μέρη της εξέτασης δείχνουν ότι υπάρχουν δεξιότητες του υψηλότερου επιπέδου.

Παράδειγμα: Προφορικά: C2

Γραπτά: Β2+ (ο υποψήφιος δείχνει ότι έχει κατακτήσει δεξιότητες του Β2 επιπέδου και έχει εν δυνάμει δεξιότητες  του C1 επιπέδου)

Πιστοποίηση: C1

Η διαφορά ενός επιπέδου ή μεγαλύτερη στρογγυλοποιείται προς τα κάτω δεδομένου ότι το ένα ή και τα δύο μέρη της εξέτασης δείχνουν ότι αναπτυχθεί οι δεξιότητες του χαμηλότερου επιπέδου αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων  του υψηλότερου επιπέδου.

Παράδειγμα: Προφορικά: C2

Γραπτά: Β2 (ο υποψήφιος δείχνει ότι έχει κατακτήσει δεξιότητες του Β2 επιπέδου αλλά όχι δεξιότητες  του C1 επιπέδου)

Πιστοποίηση: Β2

Παραδείγματα πιστοποίησης

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα περιπτώσεων πιστοποίησης με βάση διαφορετικούς συνδυασμούς συνολικών βαθμολογιών για τα δύο μέρη της εξέτασης;

Προφορικός συνολικός βαθμός Γραπτός συνολικός βαθμός Τελικό επίπεδο πιστοποίησης
B2 B1+ B2
B2 B1 B1
C1+ B2 B2
C1+ B2+ C1
C1 B2 B2
C1 B2+ C1
C2 B2 B2
C2 B2+ C1
C2 C1 C1
C2 C1+ C2
C2+ C1+ C2
C2+ C1 C1