Συχνές Ερωτήσεις

Αποτελέσματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Έκδοση Πιστοποιητικών
Αποστολή Πιστοποιητικών
Αναβαθμολόγηση - Έφεση
Επανέκδοση Πιστοποιητικών
Έκδοση Βεβαιώσεων Αποτελέσματος
Έκδοση Βεβαιώσεων Γνησιότητας και Επικυρωμένων Φ/Α
Μεταφράσεις
Aξιολόγηση υποψηφίων και βαθμολογία
Επεξήγηση βαθμολογιών Fail & DNF
Προϋποθέσεις Πιστοποίησης
Φόρμα Παραπόνων

Εξετάσεις


Το Logbook
Η Προφορική Εξέταση ΤΙΕ (Spoken Exam)
Η Γραπτή Εξέταση ΤΙΕ (Written Exam)
Το Investigation
Το Βιβλίο (Book)
Το News Story
Η δραστηριότητα του Decision Making (B2-C2)