Διαδικτυακά σεμινάρια σωστής και αποτελεσματικής προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις

 

 

Η Gnosis Assessment Hellas A.E. σας παρουσιάζει τα νέα, πλήρη και επιστημονικά δομημένα διαδικτυακά σεμινάρια (Α1-Β1 και Β2-C2) για όσους προετοιμάζουν μαθητές τους για τις εξετάσεις του TIE – Test of Interactive English.

Τα σεμινάρια είναι χωρισμένα σε ενότητες διάρκειας λίγων λεπτών η κάθε μία, για να μπορείτε να τα παρακολουθείτε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, ξεκινώντας κάθε φορά από το σημείο που είχατε σταματήσει.

Όσοι παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και απαντήσουν σωστά τις ερωτήσεις που τα συνοδεύουν, θα παραλάβουν:

  • Βεβαίωση επιμόρφωσης στη σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών τους για τις εξετάσεις ΤΙΕ και
  • Δώρο εξαργυρώσιμους πόντους για το TIE Club συνεργατών (εφ’ όσον είστε μέλος ή γίνετε άμεσα μέλος του Club συνεργατών).