ΤΙΕ – Το πιο φιλικό πιστοποιητικό για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες

Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας TIE – Test of Interactive English προσφέρει μία εξειδικευμένη και ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε γραπτό κείμενο, όπως άτομα με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα κ.α.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου.

Για συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις ΤΙΕ ως δυσλεκτικοί υποψήφιοι, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους.

Για δήλωση δυσλεκτικού υποψηφίου, πατήστε εδώ ή καλέστε στο 2118001881. Δείτε τα εξέταστρα.