Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης. Για τις εξετάσεις που διεξάγονται τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Δεκέμβριο, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εκδοθούν έως και 15 ημέρες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή σε εξετάσεις από εκπαιδευτήριο θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω e-mail.

Πιστοποιητικά

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους υποψήφιους που έχουν το δικαίωμα χρήσης Resit ή Second Chance, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Εάν επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού χωρίς την χρήση Resit ή Second Chance, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Gnosis Assessment. Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Αποστολή Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 30 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναβαθμολόγηση

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης της απόδοσης τους έως και 3 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμούν αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική ή γραπτή εξέταση / 80€ και για τα δύο μέρη). Μετά την καταβολή του ποσού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment Hellas (εσωτ. 3) για την επιβεβαίωση της κατάθεσής τους ώστε να τους αποσταλεί η φόρμα αναβαθμολόγησης προς συμπλήρωση. Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 30 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email.

*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή σε εξετάσεις από εκπαιδευτήριο θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

Έκδοση Βεβαιώσεων Αποτελέσματος

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης του αποτελέσματος σας πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού σας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Gnosis Assessment (Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνούν με το εκπαιδευτήριο τους). Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Έκδοση Βεβαιώσεων Γνησιότητας

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

  • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας (κακής ποιότητας φωτογραφίες θα απορρίπτονται). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: vivi@tieexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα θα σας αποσταλούν με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

*Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο. Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης γνησιότητας ή/και επικυρωμένου φωτοαντίγραφου, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Μεταφράσεις

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγορικό γραφείο.