Δομή της Εξέτασης

Η διαβαθμισμένη εξέταση TIE A1-B1 αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Την προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam.
 2. Τη γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam.

 

Προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γκρουπ των 2 ή 3 υποψηφίων.

 • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 20 λεπτά
 • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 30 λεπτά

 

Γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 2 δοκιμασίες:

 1. να συμπληρώσουν μία φόρμα / ερωτηματολόγιο απαντώντας σε σύντομες ερωτήσεις
 2. να γράψουν ένα συνεχές κείμενο επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο επιλογές: Note/postcard ή email/ short story.
  • Συνολική διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά
  • Συνολική έκταση παραγόμενου κειμένου: Α1: 40-70 λέξεις, Α2: 60-100 λέξεις, Β1: 90-150 λέξεις
  • Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (Αγγλο-αγγλικού) λεξικού από τον υποψήφιο

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TIE

Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ:

 1. να διεξάγει μια έρευνα (investigation)
 2. να διαβάσει ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής του στα αγγλικά

Στην προφορική εξέταση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν και τις δύο εργασίες τους (την έρευνα και το βιβλίο).

 

Logbook

Το logbook είναι ένας φάκελος/ντοσιέ το οποίο περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό των υποψηφίων, δηλαδή την έρευνα  (investigation) και το βιβλίο ή graded reader σε hard copy. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων καθώς η χρήση του στην προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική ενώ προαιρετικά μπορεί να το έχει μαζί του στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τις δύο εργασίες (investigation, book) που έχει προετοιμάσει.

Είναι σημαντικό η επιλογή των προετοιμασμένων υλικών (prepared  tasks) να γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο καθώς η ενσωμάτωση των προσωπικών του ενδιαφερόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία προάγει την καλύτερη δυνατή απόδοση του την ημέρα των εξετάσεων.

*Το logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή, την ορθότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.

*Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το logbook (investigation, book) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.

 

Υποψήφιοι με Ειδικές Ικανότητες

Οι υποψήφιοι με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα, κ.ά. έχουν το δικαίωμα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους.