Συγκεντρωτική Αίτηση Υποψηφίων Μέσω Portal

Για να δηλώνετε υποψηφίους ηλεκτρονικά μέσω του Portal, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment ώστε να αποκτήσετε στοιχεία εισόδου (Username, Password).

Η διεύθυνση του Portal είναι η παρακάτω: http://portal.gnosisexams.gr

Υπενθύμιση: Τα εξ­έταστρα πρ­έπει να καταβληθούν με έναν από τους τρόπους πληρωμής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως αιτιολογία στο ­έντυπο της κατάθεσης συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας. (π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

Το πρόγραμμα εξετάσεων με την ώρα προσέλευσης και τον χώρο διεξαγωγής της εξεταστικής θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), 7 – 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης σας.