ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ TIE

Πατήστε πάνω στο επίπεδο που επιθυμείτε για να δείτε το κόστος.

TIE


Επίπεδο A1, A2, Β1
Επίπεδο A1, A2, Β1 dyslexic
Επίπεδα B2, C1, C2
Επίπεδα B2, C1, C2 dyslexic
Αναβαθμολόγηση
Στις τιμές περιλαμβάνεται η έκδοση του πιστοποιητικού, καθώς και η αποστολή του.