Α1 – Β1 Εισαγωγή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Α1 – Β1 Φιλοσοφία Εξέτασης

Α1 – Β1 Χαρακτηριστικά Εξέτασης

Α1 – Β1 Δομή & Περιεχόμενο

A1 – B1 Spoken TIE – Προετοιμασία INVESTIGATION

A1 – B1 Spoken TIE – Προετοιμασία BOOK

A1 – B1 Spoken TIE – Προετοιμασία TALKING ABOUT PHOTOS

A1 – B1 Written TIE – Συμπλήρωση Φόρμας/Ερωτηματολογίου

A1 – B1 Written TIE – Spontaneous Writing

Α1 – Β1 Πλεονεκτήμα για τον υποψήφιο

Α1 – Β1 Αλλαγές από 1η Νοεμβρίου 2017