TIE Handbooks

Πατήστε στις καρτέλες για να δείτε το περιεχόμενο τους.

Handbook B2-C2
Handbook A1-B1
Handbook B2-C2

Κατεβάστε το handbook για τις εξετάσεις ΤΙΕ B2-C2 πατώντας εδώ.

Handbook A1-B1

Κατεβάστε το handbook για τις εξετάσεις ΤΙΕ Α1-Β1 πατώντας εδώ.