Εκπαιδευτικά Πλεονεκτήματα

Διεθνής αναγνώριση με τη σφραγίδα του OFQUAL

Το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών. Το Gatehouse Awards είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL, τον μεγαλύτερο Βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων απονομής πιστοποιητικών και των ίδιων των πιστοποιητικών που εκδίδουν (δείτε την αναγνώριση του κάθε επιπέδου εδώ: B1, B2, C1, C2).
Συνεπώς: το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία.

Είναι Achievement Test

Το Achievement Test σημαίνει ότι ο υποψήφιος μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που πέτυχε στις εξετάσεις, είτε χαμηλότερο είτε υψηλότερο. Άρα ο υποψήφιος έχει ελάχιστες πιθανότητες να αποτύχει.

*Προϋποθέσεις Πιστοποίησης

Διαβαθμισμένη εξέταση B2-C2: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Β1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

Διαβαθμισμένη εξέταση A1-B1: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου A1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Α1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

Συμμετοχή στον σχεδιασμό της εξέτασης

Ο υποψήφιος επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποίαθα εξεταστεί (Ρrepared tasks). Έτσι, μπορεί να επιλέξει και να προετοιμάσει θεματικάαντικείμενα τα οποία τον/την ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο, αποκτά εκπαιδευτικόκίνητρο διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θέματα που τον/τηνενδιαφέρουν και όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός course book.

Εξετάσεις κάθε μήνα

Με εξετάσεις ΤΙΕ κάθε μήνα (καθώς και με τις On Demand εξεταστικές για εκπαιδευτήρια διαθέσιμες σε οποιαδήποτε ημερομηνία του χρόνου) ο υποψήφιος ή το τμήμα δίνουν εξετάσεις όταν είναι έτοιμοι και όχι μόνο τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι ο/η καθηγητής/τρια μπορεί να προσαρμόσει το διδακτικό χρόνο ανάλογα με την ετοιμότητα των υποψηφίων.

Αναγνώριση από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ΤΙΕ είναι απολύτως κατοχυρωμένοι για διαγωνισμούς/προκηρύξεις Δημοσίου ή θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα.

Θεματικά αντικείμενα καθημερινού ενδιαφέροντος

Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα σε θέματα που θααντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή και όχι σε θέματα που θα αντιμετωπίσει μόνο μία φορά στις εξετάσεις.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το TIE μπορεί να πλαισιωθεί από βιβλία που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξή του, καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Flex English που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε προνομιακή τιμή για τους μαθητές.


 

 

Οικονομικά Πλεονεκτήματα

Δωρεάν επανεξέταση (Free Resit)

Δωρεάν επανεξέταση δικαιούνται οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να πετύχουν το δηλωθέν επίπεδο (ή και ανώτερο) σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης (δείτε λεπτομέρειες).

Δεύτερη ευκαιρία (Second Chance)

Δεύτερη ευκαιρία δικαιούνται οι υποψήφιοι που δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση.
Οι υποψήφιοι εκείνοι έχουν το δικαίωμα να ξαναδώσουν και τα δύο μέρη της εξέτασης ΤΙΕ στην τιμή των 80€ για τα επίπεδα Β2, C1, C2 και 40€ για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώματος της Δεύτερης Ευκαιρίας εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της πρώτης εξέτασης (δείτε λεπτομέρειες).

Εκπαιδευτικό υλικό σε προνομιακή τιμή

Το TIE προσφέρει σε προνομιακή τιμή το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό:

Βιβλία Interactive Skills
Interactive Skills Β1-Β2: 15€
Interactive Skills C1-C2: 20€
Βιβλία Test of Interactive English Skills Series
Building up your TIE skills B1 to B2: 25€
Mastering your TIE skills C1 to C2: 28€
Πλατφόρμα Flex English: 40€ (περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ)


Χωρίς αλλαγές: Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:

Πατήστε στις καρτέλες για να δείτε το περιεχόμενό τους

Χωρίς αλλαγές:

Πατήστε στις καρτέλες για να δείτε το περιεχόμενό τους

Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:
Οδηγίες Εγκατάστασης Zoom
Χωρίς αλλαγές: [/cherry_spoiler] Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές:
Οδηγίες Σύνδεσης στο Zoom (αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο)
Χωρίς αλλαγές: [/cherry_spoiler] Χωρίς αλλαγές:
Χωρίς αλλαγές: [/cherry_accordion][/cherry_box] Χωρίς αλλαγές: Χωρίς αλλαγές: Χωρίς αλλαγές: Χωρίς αλλαγές: