Εισαγωγή

Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν διότι περιέχει δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και των συνδεόμενων με αυτή ιστοσελίδες.

 

 

Η Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρία Gnosis Assessment Hellas A.E. (στο εξής αναφερόμενη ως «Eταιρεία») έχει ως αντικείμενο την διαχείριση και διοργάνωση των εξετάσεων TIE – Test of Interactive English στην Ελλάδα. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Κοζάνη (οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 50132) και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Τηλεφωνική γραμμή και Fax: 211800188, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: exams@tieexams.gr. Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στη Νάουσα (οδός Δημαρχίας 13, Τ.Κ. 59200). Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Εταιρεία μέσω της ενότητας “Επικοινωνία”.

Η Εταιρεία διαθέτει τους παρακάτω ιστότοπους για την παροχή των υπηρεσιών της:

 • Τον δικτυακό τόπο tieexams.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος»), ο οποίος δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία με σκοπό την ενημέρωση και παροχή δυνατότητας ενεργειών σχετικά με τις εξετάσεις και πιστοποιήσεις TIE – Test of Interactive English.
 • Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποψηφίων & εξετάσεων της Εταιρείας https://portal.gnosisexams.gr/ (στο εξής «Gnosis Portal»), το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή δυνατότητας ενεργειών σε προσωπικό και πελάτες της Εταιρείας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (εξετάσεις και πιστοποιήσεις) που προσφέρει η Εταιρεία.

 

 

A) Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου www.tieexams.gr

Η Εταιρεία είναι κάτοχος του Δικτυακού Τόπου και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Η περαιτέρω περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Δικτυακό Τόπο υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου, στέλνοντας μας email στο exams@tieexams.gr καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό 2118001881.

Περιήγηση στον Δικτυακό Τόπο

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο, ο χρήστης περιηγείται αποκλειστικά ως απλός επισκέπτης. Ο Δικτυακός Τόπος δεν προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη σε κανένα σημείο του Δικτυακού Τόπου. Ο Δικτυακός Τόπος ωστόσο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εγγραφής σε λίστα Newsletter που προορίζεται για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων ή/και δελτίων ενημέρωσης για την Εταιρεία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Για να εγγραφεί ένας χρήστης σε αυτήν τη λίστα, αρκεί να περιηγηθεί στο πεδίο TIE NEWSLETTER και αφού επιλέξει την ιδιότητά του και συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση) να εγγραφεί στο αντίστοιχο Newsletter πατώντας το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής του, ενημερώνοντας εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την Εταιρεία. Η Εταιρεία υποχρεούται να μην επαναπροωθήσει νέα διαφημιστικά ή/και ενημερωτικά μηνύματα εφεξής, εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, καθώς και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται σε αυτόν. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Δικτυακού Τόπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου ο Δικτυακός Τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Η Εταιρεία εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με το Δικτυακό Τόπο μέσω υπερσυνδέσμων (links). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, βίντεο καθώς και συνδυασμός αυτών) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο Δικτυακό Τόπο δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό υλικό και τα άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Δικτυακό Τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο για:

 1. αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 2. τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια.
 3. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων.
 4. μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

 

B) Όροι Χρήσης του Gnosis Portal

Η Εταιρεία είναι κάτοχος του Gnosis Portal και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Η περαιτέρω περιήγησή σας στο Gnosis Portal και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Gnosis Portal υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Gnosis Portal, στέλνοντας μας email στο exams@tieexams.gr καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό 2118001881.

Περιήγηση στο Gnosis Portal

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο Gnosis Portal αποκλειστικά ως εγγεγραμμένος χρήστης-συνεργάτης και εφόσον έχει δημιουργήσει λογαριασμό συνεργάτη. Σε κάθε σύνδεση απαιτείται συναίνεση του χρήστη με τους όρους χρήσης του Gnosis Portal, όπως και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Gnosis Assessment. Το Gnosis Portal παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού αφού πατήσει το κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού» στην αρχική σελίδα του Gnosis Portal και αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του πατήσει το κουμπί ΕΓΓΡΑΦΗ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής του, ενημερώνοντας εγγράφως ή ηλεκτρονικώς την Εταιρεία. Η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη-συνεργάτη (εφόσον δεν προκύπτει λειτουργικό πρόβλημα), εκτός αν υπάρξει εκ νέου συγκατάθεση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει το Gnosis Portal, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, καθώς και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που αναρτώνται σε αυτόν. Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Gnosis Portal με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει το Gnosis Portal είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Gnosis Portal στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Gnosis Portal της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Gnosis Portal ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Gnosis Portal ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Gnosis Portal, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου το Gnosis Portal να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Gnosis Portal, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Gnosis Portal (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, βίντεο καθώς και συνδυασμός αυτών) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Gnosis Portal και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Gnosis Portal δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του Gnosis Portal, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του Gnosis Portal.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο Gnosis Portal δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό υλικό και τα άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του Gnosis Portal αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Gnosis Portal και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του Gnosis Portal αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Gnosis Portal για:

 1. αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 2. τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια.
 3. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων.
 4. μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η Εταιρεία Gnosis Assessment Hellas A.E. και διακριτικό τίτλο «Gnosis Assessment Hellas», με  ΑΦΜ 800751983, νομίμως εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139597136000​, με έδρα στην Κοζάνη, οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 50132, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο και fax: 2118001881, e-mail: exams@tieexams.gr, υποκατάστημα αυτής επί της οδού Δημαρχίας 13, 59 200 Νάουσα, τηλέφωνο: 23320 22231 είναι υπεύθυνη για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Εταιρεία (η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Gnosis Assessment Hellas A.E. και διακριτικό τίτλο «Gnosis Assessment Hellas», με  ΑΦΜ 800751983 , νομίμως εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139597136000​, με έδρα στην Κοζάνη, οδός Λαρίσης και Παπατσώνη, Τ.Κ. 501 32, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο και fax: 2118001881, e-mail: exams@tieexams.gr, υποκατάστημα αυτής επί της οδού Δημαρχίας 13, 59 200 Νάουσα, τηλέφωνο: 23320 22231 και υποκατάστημα αυτής επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 60, 11 471 Αθήνα, τηλέφωνο: 2118001881, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων της παρούσης ιστοσελίδας www.tieexams.gr, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Α. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Δικτυακού Τόπου:

 1. Ανώνυμα στοιχεία χρήστη μέσω υποχρεωτικών cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο (δείτε παρακάτω ενότητα “Cookies”)
 2. Ανώνυμα στοιχεία χρήστη μέσω προαιρετικών cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο (δείτε παρακάτω ενότητα “Cookies”)
 3. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς σε κάποια διαδραστική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου όπως Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς & έρευνες, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία κλπ.
 4. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν μας αποστέλλετε email ή χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημά σας.

Β. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Gnosis Portal:

 1. Προσωπικά δεδομένα (στοιχεία) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν δημιουργείτε λογαριασμό συνεργάτη ή διατηρείτε λογαριασμό συνεργάτη στο Gnosis Portal.
 2. Προσωπικά δεδομένα (στοιχεία) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν εγγράφεστε ως υποψήφιος.
 3. Προσωπικά δεδομένα (προϊόντα εξεταστικής διαδικασίας) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν συμμετέχετε ως υποψήφιος στις εξετάσεις της Εταιρείας σε εκτέλεση των προβλεπόμενων όρων από τον κανονισμό του Gatehouse Awards για τις εξετάσεις TIE – Test of Interactive English. Συγκεκριμένα:
  1. Ηχογράφηση της Προφορικής Εξεταστικής διαδικασίας
  2. Μόνο για τις εξετάσεις ΤΙΕ online: Βιντεοσκόπηση των 2 μερών της εξέτασης για την αξιολόγηση του υποψηφίου & τη διασφάλιση του απαραβίαστου των εξετάσεων. *Σε περίπτωση ανηλίκων υποψηφίων, το αρχείο βιντεοσκόπησης μετατρέπεται σε ηχητικό αρχείο και το αρχικό αρχείο βιντεοσκόπησης καταστρέφεται εντός 7 ημερών από την ημέρα της εξέτασης.

Γ. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν επικοινωνείτε (δια ζώσης ή/και τηλεφωνικά) με Εκπαιδευτικούς Συμβούλους ή το προσωπικό της Εταιρείας.

Συναίνεση: Στην περίπτωση Α απαιτείται συναίνεση του επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου ενώ στις περιπτώσεις Β και Γ, η Εταιρεία σας ζητά να αποδεχθείτε προτού την σύμβαση συνεργασίας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας:

 • Μέσω ειδικού εντύπου η ψηφιακής συναίνεσης για συνεργάτες
 • Μέσω ειδικού εντύπου για υποψήφιους εκπαιδευτηρίων
 • Μέσω ψηφιακής συναίνεσης όταν υποβάλλετε Αίτηση Ανεξάρτητου Υποψηφίου για τον εαυτό σας.

Σκοποί συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 1. H εκτέλεση και λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας, η παρακολούθηση αυτής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου, συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων της Εταιρείας.
 2. Η υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας (ταυτοποίηση των υποψηφίων, διασφάλιση της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας κλπ).
 3. Η εγγραφή στο φορέα Gatehouse Awards για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και η έκδοση πιστοποιητικού.
 4. H χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας.
 5. H ενημέρωση του φυσικού προσώπου για την εξέλιξη του αιτήματός του για το οποίο έχει απευθυνθεί στην Εταιρεία.

Όροι εξετάσεων TIE online

Στην εξέταση ΤΙΕ online, ο υποψήφιος ενημερώνεται πως σε εκτέλεση των προβλεπόμενων όρων από τον κανονισμό του Gatehouse Awards για τις εξετάσεις TIE – Test of Interactive English και προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της ποιότητας, της ορθότητας και αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας, η διαδικασία των εξετάσεων διενεργείται με την χρήση κάμερας Η/Υ και στα 2 μέρη της εξέτασης (Προφορική & Γραπτή Εξέταση) προκειμένου να εξυπηρετείται ο  σκοπός της επιτήρησής του υποψηφίου. Στον υποψήφιο χορηγείται μοναδικός αριθμός εισόδου στο εξεταστικό σύστημα και η συλλογή των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της τηλεξέτασης αφορούν αποκλειστικά και μόνον τον εξεταζόμενο και όχι τρίτους, που τυχόν διαμένουν ή ευρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της τηλεξέτασης ή ακόμη και του χώρου, στον οποίο ευρίσκεται ο υποψήφιος.

Δεδομένου της δομής των εξετάσεων TIE – Test of Interactive English, η διαδραστικότητα αποτελεί δομικό στοιχείο της εξέτασης και αποτελεί προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, ακόμα και στην εκδοχή της online εξέτασης. Επομένως οι υποψήφιοι που εγγράφονται στις εξετάσεις TIE online, ενημερώνονται, αποδέχονται και συναινούν ότι κατά τη διάρκεια της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης ΤΙΕ online, θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Zoom για τους σκοπούς της επικοινωνίας και επιτήρησης αυτών (η συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της όπως αναφέρει στην Πολιτική Προστασίας της εδώ). Συγκεκριμένα, μέσω σύνδεσης σε συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη και μόνο για τους σκοπούς της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να ενεργοποιήσουν την κάμερα και το μικρόφωνό τους για να συνομιλήσουν με τον εξεταστή ή τον επιτηρητή της Gnosis Assessment, καθώς και με τον συνυποψήφιό τους, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία των εξετάσεων ΤΙΕ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης ΤΙΕ online, οι υποψήφιοι ενημερώνονται, αποδέχονται και συναινούν πως καλούνται να επιδείξουν το χώρο στον οποίο εξετάζονται ώστε να διασφαλιστεί η μη ύπαρξη άλλων ατόμων στο χώρο και δεν διαστρεβλωθεί η αξιοπιστία των εξετάσεων.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του σκοπού της εξέτασης ενώ για τη διαδικασία της αξιολόγησης και της διασφάλισης της αξιοπιστίας της εξεταστικής διαδικασίας, παράγεται αρχείο ηχογράφησης της Προφορικής Εξέτασης, καθώς και αρχείο βιντεοσκόπησης της εξεταστικής διαδικασίας. Το αρχείο της ηχογράφησης μεταβιβάζεται αποκλειστικά και μόνο προς τον φορέα Gatehouse Awards (ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την βαθμολόγηση του υποψηφίου) για χρονικό διάστημα 3 ετών. Το αρχείο βιντεοσκόπησης παραμένει στη Gnosis Assessment Hellas A.E για δειγματοληπτικό έλεγχο του φορέα Gatehouse Awards για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Τα ανωτέρω αρχεία διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην Gnosis Assessment Hellas A.E. Σε περίπτωση ανηλίκων υποψηφίων, αρχείο βιντεοσκόπησης δεν παράγεται.

Σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ανηλίκου οι γονείς αυτού έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο καθώς και διαγραφής αυτού πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που έχει ορισθεί ως απώτερο χρονικό σημείο διατήρησής τους. Για τους όρους άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης παραπέμπουμε στο οικείο κεφάλαιο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, που περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμία περίπτωση η διατήρηση του αρχείου τηλεξέτασης δε μπορεί να αποτελέσει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη δημιουργία προφίλ του υποψηφίου και η χρήση της δε μπορεί να αφορά άλλους σκοπούς, εκτός από αυτόν της εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης του επιπέδου ξένης γλώσσας του υποψηφίου.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και επεξεργασία αυτών από τρίτους

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να είναι:

 • Το προσωπικό της Εταιρείας που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτημάτων συνεργασίας με την Εταιρεία
 • Το προσωπικό του φορέα απονομής πιστοποιητικών Gatehouse Awards που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος απόδοσης των υποψηφίων και η έκδοση των πιστοποιητικών
 • Τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας για λόγους εκτέλεσης των συμβάσεων, προστασίας των εννόμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παραπάνω αποδέκτες γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
 • Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.

Χρόνος τήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί τα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και την προστασία των έννομων δικαιωμάτων της εταιρίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έντυπη μορφή ή/και ψηφιακή μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο φυσικό πρόσωπο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

Δικαιώματα φυσικού προσώπου

Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητά διορθώσεις αυτών, να εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν και να ανακαλέσει την συγκατάθεση επεξεργασίας τους οποτεδήποτε, να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων του, καθώς και να διαβιβάζει δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την εταιρία ή να ζητήσει από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exams@tieexams.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εναντιωθεί στη συλλογή των δεδομένων του, η υπηρεσία μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη σε αυτόν. Μετά την άρνησή του, η μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Η εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρεία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Τρίτοι με δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Παρόλα ταύτα, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αγοράζουμε με την σειρά μας υπηρεσίες από συγκεκριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους δίνουμε αυστηρή και περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, πριν μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε στοιχείο σε εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, ελέγχουμε κάθε ανεξάρτητη εταιρεία. Όλοι οι αποδέκτες των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αποδεικνύουν το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν με επαρκή στοιχεία.

Στον παρακάτω πίνακα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με ένα διαφανή και κατανοητό τρόπο, για όλους τους αποδέκτες των δεδομένων και τους λόγους που τους μεταδίδουμε τα δεδομένα αυτά.

Αποδέκτης Δεδομένων Σκοπός
Gatehouse Awards Για έκδοση βαθμολογιών, επίσημων πιστοποιητικών, στατιστικών αναφορών κ.α.
Databank A.E. Για την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Gnosis Portal ως εξωτερικός συνεργάτης υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων.

Σε ποιες χώρες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το φυσικό πρόσωπο είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών της όπως αυτές περιγράφονται στους σκοπούς επεξεργασίας.

Cookies που χρησιμοποιεί ο Δικτυακός Τόπος

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει ορισμένα ή και όλα τα cookies μέσω του αναδυόμενου παράθυρου (pop up) που του εμφανίζεται κατά την είσοδό του στο Δικτυακό Τόπο, στο οποίο αναγράφεται το είδος και ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της αποδοχής χρήσης cookies και εάν επιλέξει την απόρριψη αυτών, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο ο χρήστης έχει το δικαίωμα αποδοχής ή όχι των cookies κατά την περιήγησή του.

Αναλυτικά τα cookies του Δικτυακού Τόπου:

 1. Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον Δικτυακό Τόπο, επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του. Τα συγκεκριμένα cookies είναι ανώνυμα, ωστόσο χωρίς αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και ο χρήστης δεν μπορεί να δει ορθά το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου.
 2. Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας: Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο παράγονται ανώνυμα cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. Τα cookies αυτά παράγονται από υπηρεσίες τρίτων όπως το Google Analytics και χρησιμοποιούνται ώστε να γνωρίζουμε: αν έχετε επισκεφτεί τον Δικτυακό Τόπο στον παρελθόν, πόσους μοναδικούς επισκέπτες έχουμε και πόσο συχνά επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο, τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και το χρόνο παραμονής σε αυτή, τις πηγές επισκεψιμότητας κλπ.

Cookies Ψηφιακής Διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσων/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης, τρίτοι προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένης της Google) δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο Δικτυακό Τόπο.

Η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και οι αποδέκτες των δεδομένων του κάθε είδους cookies παραμένουν ίδια όπως περιγράφονται παραπάνω.

Cookies που χρησιμοποιεί το Gnosis Portal

To Gnosis Portal χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας. Ο χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τα συγκεκριμένα cookies μέσω του αναδυόμενου παράθυρου (pop up) που του εμφανίζεται κατά την είσοδό του στο Gnosis Portal, στο οποίο αναγράφεται το είδος και ο σκοπός των cookies που χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον επιλέξει την απόρριψη αυτών, το Gnosis Portal δεν θα είναι διαθέσιμο σε αυτόν.

Αναλυτικά τα cookies του Δικτυακού Τόπου:

 1. Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας είναι τεχνικά απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) στο Gnosis Portal καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Τα συγκεκριμένα cookies είναι επίσης απαραίτητα για τη σύνδεση & αυθεντικοποίηση του εγγεγραμμένου χρήστη, για λόγους ασφαλείας και διασφάλισης ποιότητας, και άλλες υπηρεσίες. Χωρίς τα συγκεκριμένα cookies, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει τη λειτουργία του Gnosis Portal και ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει χρήση της προσωποποιημένης υπηρεσίας.

Η διάρκεια λειτουργίας, η ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και οι αποδέκτες των δεδομένων των συγκεκριμένων cookies παραμένουν ίδια όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ασφάλεια Δικτυακού Τόπου & Gnosis Portal

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα). Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση:

 • απουσίας υποψηφίου* από εξεταστική
 • ακύρωσης συμμετοχής σε εξεταστική μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αίτησης συμμετοχής
 • αδυναμία συμμετοχής υποψηφίου σε εξεταστική με υπαιτιότητα του υποψηφίου.

εξέταστρα τα οποία έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

*Οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε εξεταστική δικαιούνται να συμμετέχουν σε επόμενη εξεταστική που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή τους χωρίς καταβολή νέων εξέταστρων στις εξής περιπτώσεις:

 1. Αν ο υποψήφιος αποστείλει ιατρική γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ότι ο εν λόγω υποψήφιος ήταν ασθενής την ημέρα της εξέτασης στην οποία δήλωσε συμμετοχή,
 2. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοικος νησιωτικής περιοχής και αποστείλει βεβαίωση λιμεναρχείου, αστυνομίας ή ακτοπλοϊκής εταιρίας ότι την ημέρα της εξέτασης δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια από τον τόπο διαμονής του προς τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και να προσθέτει νέους όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη απαραίτητη ενέργεια την ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο Δικτυακό Τόπο και στο Gnosis Portal.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η μη άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί παραίτηση από αυτά. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος είναι τα Δικαστήρια της Κοζάνης.