Αναβαθμολόγηση (ανά μέρος της εξέτασης)

40.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα αναβαθμολόγησης της απόδοσης τους έως και 3 μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμούν αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική ή γραπτή εξέταση / 80€ και για τα δύο μέρη). Μετά την καταβολή του ποσού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Gnosis Assessment Hellas (εσωτ. 3) για την επιβεβαίωση της κατάθεσής τους ώστε να τους αποσταλεί η φόρμα αναβαθμολόγησης προς συμπλήρωση. Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 30 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή σε εξετάσεις από εκπαιδευτήριο/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.