Επανέκδοση Πιστοποιητικού

30.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.
*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.
*Δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού έχουν οι υποψήφιοι με πιστοποιητικά TIE (Gatehouse Awards). Για πιστοποιητικά ΤΙΕ που εκδόθηκαν από το ACELS δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επανέκδοσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.