Παροχές προς καθηγητές

Εκπαιδευτική Υποστήριξη TIE Club Συνεργατών Εκπαιδευτικό Υλικό Οδηγός προετοιμασίας εφήβων Online Σεμινάρια Αποτελεσματικής Προετοιμασίας Μαθητών Βιβλία Σεμινάριο Αξιοποίησης Αυθεντικού Υλικού
Read More

Υποστήριξη Συνεργατών

Gnosis Feedback (για εκπαιδευτήρια) Υλικό προώθησης (για εκπαιδευτήρια) Εκπαιδευτική Υποστήριξη TIE Club Συνεργατών YouTube video series: How to prepare your
Read More

Επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιεί το TIE

Τα επίπεδα αυτά στα οποία κατατάσσονται οι υποψήφιοι είναι η κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για
Read More

Συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας TIE

Στην εξέταση Α1-Β1 πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και στην εξέταση Β2-C2 τα επίπεδα Β2, C1, C2.  
Read More