Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

 

ΤΙΕ TEST FORMAT

Επίπεδα Β2 έως C2
Επίπεδα A1 έως B1