Το ΤΙΕ προσφέρει διαβαθμισμένες εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας στα επίπεδα Α1-Β1 και Β2-C2.

Στην εξέταση Α1-Β1 πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και στην εξέταση Β2-C2 τα επίπεδα Β2, C1, C2.

 

Επίπεδα Β2 έως C2
Επίπεδα A1 έως B1