Επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιεί το TIE

Τα επίπεδα αυτά στα οποία κατατάσσονται οι υποψήφιοι είναι η κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για
Read More

Συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας TIE

Στην εξέταση Α1-Β1 πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και στην εξέταση Β2-C2 τα επίπεδα Β2, C1, C2.  
Read More