Παροχές προς καθηγητές

Εκπαιδευτική Υποστήριξη TIE Club Συνεργατών Εκπαιδευτικό Υλικό Οδηγός προετοιμασίας εφήβων Online Σεμινάρια Αποτελεσματικής Προετοιμασίας Μαθητών Βιβλία Σεμινάριο Αξιοποίησης Αυθεντικού Υλικού
Read More

Υποστήριξη Συνεργατών

Gnosis Feedback (για εκπαιδευτήρια) Υλικό προώθησης (για εκπαιδευτήρια) Εκπαιδευτική Υποστήριξη TIE Club Συνεργατών YouTube video series: How to prepare your
Read More